Feather Edge, Double Face Satin Ribbon - White

Feather Edge, Double Face Satin Ribbon - White

  • $8.45


  • 20 yards
  • Richly Coloured Double Face Satin With A Feathered Edge.
  • SKU 110027